Image
 
Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli to konkurs plastyczny przeznaczony dla przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych oraz zerówek z całej Polski.

Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest "Zwierzakolubni".
Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu "Zwierzakolubni" i być wykonane w całości lub w przeważającej części z odpadów gromadzonych w przedszkolu, bądź w domach dzieci uczęszczających do placówki. Rodzaj materiałów, forma pracy i jej rozmiar są dowolne, a wszelkie ramy wyznaczać powinna tylko wyobraźnia małych twórców.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dwóch osobnych kategoriach: A - przez jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu oraz B - przez użytkowników serwisu Buliba.pl głosujących na prace. Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora lub grupy autorów oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.

Do wygrania ponad 160 nagród dla przedszkoli i ponad 100 nagród dla głosujących! Przewidziane są również atrakcyjne nagrody dla osób głosujących na prace konkursowe. Każde przedszkole będące laureatem konkursu otrzyma dyplom, a każde przedszkole uczestniczące w konkursie specjalny dyplom do wydruku.

TUTAJ można znaleźć instrukcję, jak w kilku krokach sprawnie przygotować zdjęcie i zgłosić przedszkole do Konkursu. To bardzo proste i zajmuje tylko chwilę!

Włączcie się!

Zobacz sam!