Image


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli", zwanego dalej Konkursem, jest firma Buliba Dariusz Gryzło, Maciej Pokora, Marta Żukowska - Gryzło spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 63/92 w Krakowie, o numerze NIP 873 322 52 36,  REGON 121295906 (zwana dalej Organizatorem).

2. Honorowym patronem Konkursu jest Minister Środowiska

3. Patronami Konkursu są: 
1) Telewizja Polska TVP ABC
2) Serwis internetowy Sieciaki.pl 
3) Serwis internetowy Qlturka.pl
4) Serwis internetowy CzasDzieci.pl
5) Serwis internetowy Lupiko.pl
6) Serwis internetowy BlizejPrzedszkola.pl
7) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Kraków

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i członków władz Organizatora Konkursu.

7. Partnerami oraz fundatorami nagród w Konkursie są firmy:
1) Główny Partner Konkursu: International Paper Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-679 Warszawa, NIP 5992707690, KRS 0000053310
2) BROOKLYN Aleksandra Hamza z siedzibą we Włodzimierzowie, przy ulicy Zielonej 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Sulejowa pod numerem ewidencyjnym 2908, o numerze NIP 771-135-74-67, REGON 592192498;
3) CASS FILM ENTERTAINMNET GROUP Dariusz Wojdak z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 7 w Mińsku Mazowieckim (05-300) , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 1561/1990, NIP 822-000-16-78
4) Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Nowogordzkiej 47 a, 00-695 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000025795 o numerze NIP 525 20 60 629
5) Wydawnictwo EPIDEIXIS, z siedzibą w Krakowie (30-423) przy ul. Zawiłej 2, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 3639/2006 NIP 5511361954, Regon 120267316
6) Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski z siedzibą w Krakowie, 31-202, ul. Prądnicka 77, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3417/2004, z numerem NIP: 677-001-01-44, REGON 350329476
7) NEFERE z siedzibą Wierzchowisku przy ul. Dębowej 7, 42-233 Mykanów o numerze NIP 9491757549, Regon 241679137
8) Paso Polska Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sierosławiu przy ul. Skrajnej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, o numerze NIP 782-00-07-588, REGON  630519510
9) Wydawnictwo Tatarak, Monika Maria Wróbel-Lutz, z siedzibą przy ul. Filtrowej 79/43, 02-032 Warszawa, NIP 568-130-56-24
10) Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-371) przy ul. Romana Maya 1, NIP 778-144-36-34
11) S.D.T.-Film s.j. G. Ćwikliński – C. Krzyżanowski, z siedzibą w Warszawie (00-971) przy Al. Krakowskiej 110/114, NIP 526-021-54-21 REGON 010672105, KRS 0000115348
12) ASTRA POLSKA S.A., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, NIP 107-00-05-693, REGON 140805867
13) DYNAMIC Sp. z o.o., z siedzibą przy Ul. Pelplińskiej 29, 01-683 Warszawa, NIP 118-00-15-333
14) Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, NIP 118 00 74 063
15) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MEBLOTEL" IMPORT-EXPORT, Stanisław Telęga, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki, IDS 150589232, NIP 574-000-29-49
16) MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O., ul. Artura Grottgera 15A, Słupsk 76-200, REGON: 140282317, NIP: 527-248-77-63, KRS: 0000243546
17) Wader – Woźniak z siedzibą przy ul. Rudnej 30 w Dąbrowie Górniczej (42-530), KRS 0000119923, NIP PL 629-001-37-11
18) Dante sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jodłowej 25 w Szczecinie (71-114), NIP 852-000-09-15
19) Buliba S.C. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 63/92 w Krakowie, NIP 873 322 52 36

II. Harmonogram Konkursu

20.10.2014r. - rozpoczęcie Konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;
21.11.2014r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych
27.11.2014r. - opublikowanie zgłoszonych prac na stronach konkursowych Buliba.pl oraz rozpoczęcie głosowania internautów na zgłoszone prace
1.12.2014r. - zakończenie głosowania internautów na zgłoszone prace
3.12.2014r. - rozstrzygnięcie konkursu

III.    Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każde przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole, punkt przedszkolny, klub malucha z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz zerówka, która:
1)  wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2014 w zakładce "Zgłoś się ", oraz
2) prześle zdjęcie pracy plastycznej spełniającej następującej wymagania:
a) wykonana samodzielnie przez jedno lub grupę dzieci z przedszkola dokonującego zgłoszenia konkursowego
b) wykonana w całości lub w znacznej części z odpadów
c) nawiązująca tematem do hasła Konkursu "Zwierzakolubni"
d) nie zawierająca zdjęć dzieci, a szczególnie ich twarzy (jeśli jednak jest to konieczne, prosimy niezbędnie przesłać nam mailem zgodę rodziców na upublicznienie wizerunku dziecka w Galerii konkursowej)
e) wykonana z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.

2. Każda placówka biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową wraz z tytułem pracy, ideą pracy i najważniejszymi odpadami użytymi do jej wykonania.

3. Zdjęcia prac konkursowych można przesyłać do dnia 21 listopada 2014 r.
1) poprzez aplikację dostępną na stronie www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2014 w zakładce Dla Przedszkoli/Profil Przedszkola 
2) e-mailem na adres konkurs@buliba.pl wpisując w temacie "Konkurs"
Aby przesłać pracę drogą elektroniczną należy przygotować plik ze skanem lub zdjęciem pracy w formacie jpg lub png o rozmiarze nie większym niż 400 kB.
Proporcje grafiki powinny odpowiadać proporcjom 3:4 lub 4:3.
Wymiary grafiki nie powinny być mniejsze niż 800x600 px lub 600x800 px. 

4. Prace wysyłane e-mailem powinny zawierać opis w pliku tekstowym lub w treści maila zawierający:
- nazwę placówki zgłaszającej pracę
- adres placówki zgłaszającej pracę
- adres e-mail podany w formularzu konkursowym
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu w placówce
- tytuł pracy (maks. 43 znaki)
- opis idei pracy (maks. 360) oraz odpadów wykorzystanych do jej stworzenia (maks. 110)

5. W formularzu zgłoszeniowym do konkursu znajdują się:
a) nazwa i adres korespondencyjny przedszkola (uczestnika Konkursu)
b) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu w placówce,
c) adres e-mail placówki - uczestnika Konkursu, na który Organizator będzie wysyłał komunikaty związane z Konkursem,
d) oświadczenie podającego dane osobowe, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści podanych przez niego danych oraz ich poprawienia i że wszelkie dane zostały przekazane przez niego dobrowolnie,
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych i promocyjnych,
f)  fakultatywna zgoda na przesyłanie (w tym drogą elektroniczną) informacji handlowych od Organizatora.
  
6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 20 października 2014r. i nie później niż dnia 21 listopada 2014r.

7. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia konkursowego decyduje Organizator konkursu.
  
8. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  
9. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2014

IV.   Nagrody w Konkursie

1. Nagrody przyznawane przez jury:

Miejsce 1
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 4500 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Buckingham firmy Little Tikes
- Domek ogrodowy dla dzieci Friends House Floralie wysoki
- Warsztat stolarski majsterkowicza firmy STEP2
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
- Sklepik elektroniczny Supermarket zielony
Nagrodę ufundowała firma International Paper.

*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 2
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 3000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Domek piknikowy z patio i magicznym dzwonkiem Little Tikes
- Warsztat SuperCenter Black&Decker z 80 akcesoriami i wkrętarką
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 3
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 2000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Warsztat Bricolo Planes Samolot Dusty z 80 akcesoriami
- Elektroniczna kuchnia rozkładana Cook Master z 61 akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 4
Zestaw mebelków Molitas Plus – Motyl.
Nagrodę ufundowała firma Meblotel.

Miejsce 5
Domek z patio Natural Little Tikes
Nagrodę ufundowała firma MGA Entertainment Poland.

Miejsce 6
Letni domek zabaw Little Tikes
Nagrodę ufundowała firma  MGA Entertainment Poland.

Miejsce 7
Sklepik drewniany z wyposażeniem (waga, owoce, warzywa, pieczywo, zestaw śniadaniowy, ciastka)
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 8-9
Tablet edukacyjny Miotab 3.0 dla malucha
Nagrodę ufundowała firma Dante.

Miejsce 10
Drewniana kuchnia nowoczesna
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsce 11
Zestaw Moja pierwsza kuchnia
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 12-13
Zestaw muzyczny (gitara, marakasy-zwierzątka, kolorowe marakasy, bębenek, trójkąt, tamburyn, cymbałki, kastaniety, janczary)
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 14-17
Sklepik elektroniczny Smoby
Nagrodę ufundowała firma International Paper.

Miejsca 18-21
Bon na zakupy w Szabloneria.pl o wartości 200 zł
Nagrodę ufundowała firma Brooklyn.

Miejsca 22 – 24
Zestaw gier:
- Wyprawka przedszkolaka Paleta
- Zabawka edukacyjna Paluszek
- Gra Entiliczek Pentliczek
Nagrodę ufundowała firma Epideixis.

Miejsca 25 - 27
Zestaw klocków Middle Blocks
Nagrodę ufundowała firma Wader – Woźniak.

Miejsca 28 - 35
Kuchnia Smoby Bon Apetit z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.

Miejsca 36 - 41
Zestaw Play-Doh:
- Kolorowe karty
- 4x2 Bright
- Boomer wóz strażacki
- Herbatka u Zosi
Nagrodę ufundowała firma Hasbro.

Miejsce 42-47
Zestaw artykułów malarskich:
- 6 szt. farb w koszyku
- Plastikowa paleta do mieszania farb
- 5 szt. pędzelków płaskich
- 5 szt. pędzelków okrągłych
- Pojemnik na wodę
Nagrodę ufundowała firma Dynamic.

Miejsce 48
Duży drewniany warsztat majsterkowicza ze stołem
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 49 - 51
Zestaw klocków kreatywnych FischerTIP
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 52-56
Zestaw filmów DVD:
- Świat Małej Księżniczki
- Patoruzito (2 DVD)
- Bracia Koala
- Miffi
- Calineczka
- Dzikie Łabędzie
- Słowik
- Księżniczka na ziarnku grochu
- Nowe Szaty Cesarza
- 10 kodów dostępu do strefa-bajek.pl
Nagrodę ufundowała firma Cass Film.

Miejsca 57-61
Zestaw zabawek kreatywnych:
- Kredki mini zoo
- Obrazki do wyklejania kulkami z bibuły
- Kreatywny teatrzyk – Akwarium
- Magnesiki Motyle
Nagrodę ufundowała firma Astra.

Miejsca 62-69
Zestaw książeczek:
- Co?
- Wyspa Pramela
- Maryna gotuj pierogi
- Ja i moja siostra Klara
Nagrodę ufundowała firma Tatarak.

Miejsca 70-82
Zestaw filmów:
- Dom na wielkim drzewie
- Ogrodnik Gordon (3 płyty)
- Anatol – Tajemnica wytwórni serów
- Anatol – Słowo myszy
- Krecik i samochód
- Krecik i parasol
- Świnka Peppa – Jazda na rowerze
- Świnka Peppa – Gwiazdy
Nagrodę ufundowała firma SDT Film.

Miejsca 83-87
Zestaw książek:
- Tata i ja
- Baśnie braci Grimm
- Kubusiowe opowiastki
- Bajki z dna szuflady
Nagrodę ufundowała firma Skrzat.

2. Nagrody przyznawane przez głosujących:

Miejsce 1
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 3000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Domek piknikowy z patio i magicznym dzwonkiem Little Tikes
- Warsztat SuperCenter Black&Decker z 80 akcesoriami i wkrętarką
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 2
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 2000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Klasyczny zamek ze zjeżdżalnią Little Tikes
- Warsztat SuperCenter Black&Decker z 80 akcesoriami i wkrętarką
- Kuchnia Tefal Excellence z 30 akcesoriami
- Sklepik Supermarket Smoby z 49 akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 3
Zestaw mebelków Molitas Plus – Motyl.
Nagrodę ufundowała firma Meblotel.

Miejsce 4
Domek ogrodowy z patio  Little Tikes
Nagrodę ufundowała firma MGA Entertainment Poland.

Miejsce 5
Letni domek zabaw Little Tikes
Nagrodę ufundowała firma  MGA Entertainment Poland.

Miejsce 6
Sklepik drewniany z wyposażeniem (waga, owoce, warzywa, pieczywo, zestaw śniadaniowy, ciastka)
Nagrodę ufundowała firma Nefere

Miejsca 7
Tablet edukacyjny Miotab 3.0 dla malucha
Nagrodę ufundowała firma Dante.

Miejsce 8
Moja pierwsza kuchnia
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 9-12
Sklepik elektroniczny Smoby
Nagrodę ufundowała firma International Paper.

Miejsca 13 – 14
Zestaw gier:
- Wyprawka przedszkolaka Paleta
- Zabawka edukacyjna Paluszek
- Gra Entiliczek Pentliczek
Nagrodę ufundowała firma Epideixis.

Miejsca 15 - 17
Zestaw 240 klocków Middle Blocks
Nagrodę ufundowała firma Wader – Woźniak.

Miejsca 18 - 25
Kuchnia Smoby Bon Apetit z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.

Miejsca 26 - 30
Zestaw Play-Doh:
- Kolorowe karty
- 4x2 Bright
- Boomer wóz strażacki
- Herbatka u Zosi
Nagrodę ufundowała firma Hasbro.

Miejsce 31-36
Zestaw artykułów malarskich:
- 6 szt. farb w koszyku
- Plastikowa paleta do mieszania farb
- 5 szt. pędzelków płaskich
- 5 szt. pędzelków okrągłych
- Pojemnik na wodę
Nagrodę ufundowała firma Dynamic.

Miejsce 37
Duży drewniany warsztat majsterkowicza ze stołem
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 38 - 39
Zestaw klocków kreatywnych FischerTIP
Nagrodę ufundowała firma Nefere.

Miejsca 40-44
Zestaw książeczek:
- Mama Mu sprząta
- Mama Mu buduje
- Mama Mu czyta
- Mama Mu - Huśtawka
- Mama Mu - Sanki
- Mama Mu – Nabija sobie guza
Nagrodę ufundowała firma Zakamarki.

Miejsca 45-49
Zestaw filmów DVD:
- Świat Małej Księżniczki
- Patoruzito (2 DVD)
- Bracia Koala
- Miffi
- Calineczka
- Dzikie Łabędzie
- Słowik
- Księżniczka na ziarnku grochu
- Nowe Szaty Cesarza
- 10 kodów dostępu do strefabajek.pl
Nagrodę ufundowała firma Cass Film.

Miejsca 50-54
Zestaw zabawek kreatywnych:
- Kredki mini zoo
- Obrazki do wyklejania kulkami z bibuły
- Kreatywny teatrzyk – Akwarium
- Magnesiki Motyle
Nagrodę ufundowała firma Astra.

Miejsca 55-67
Zestaw filmów:
- Dom na wielkim drzewie
- Ogrodnik Goździk (3 płyty)
- Anatol – Tajemnica wytwórni serów
- Anatol – Słowo myszy
- Krecik i samochód
- Krecik i parasol
- Świnka Peppa – Jazda na rowerze
- Świnka Peppa – Gwiazdy
Nagrodę ufundowała firma SDT Film.

Miejsca 68-71
Zestaw książek:
- Tata i ja
- Baśnie braci Grimm
- Kubusiowe opowiastki
- Bajki z dna szuflady
Nagrodę ufundowała firma Skrzat.

Miejsca 72-73
Bon na zakupy w Szabloneria.pl o wartości 100 zł
Nagrodę ufundowała firma Brooklyn.

3. Nagrody dla osób głosujących w Konkursie

Miejsce 1
Voucher na pobyt w hotelu Wierchomla dla 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci
(wyżywienie, 2 masaże, dostęp do basenu) 
Nagrodę ufundowała firma Wierchomla.

Miejsca 2 – 37
Plecak dla dzieci firmy Paso
(Wyboru dokona organizator Konkursu) 
Nagrodę ufundowała firma Paso.

Miejsca 38 - 47
Piórnik 3-warstwowy z wyposażeniem Charmmy Kitty lub Keith Kimberlin oraz saszetka tuba z rączką Charmmy Kitty. (Wyboru piórnika dokona Organizator).
Nagrodę ufundowała firma Dynamic.

Miejsca 48 - 63
Zestaw 5 lub 6 filmów DVD wybranych z listy poniżej przez Organizatora Konkursu: 
- Little Tikes
- Rajdek Mała Wyścigówka
- Truskawkowe Ciastko (2 DVD)
- Angelina Ballerina (2 DVD)
- Truskawkowe Ciastko – Porządki w salonie
- Rupert
- Pocoyo
- Troskliwe Misie – Potęga kwiatów
- Troskliwe Misie – Wielka przygoda Niezdarka
oraz kod dostępu do strefabajek.pl
Nagrodę ufundowała firma Cass Film.

Miejsca 64 – 72
Zestaw Play-Doh:
- Kolorowe karty
- 4x2 Bright
Nagrodę ufundowała firma Hasbro.

Miejsca 73 – 102
Kod dostępu do wszystkich 6 części Przygód Misia Bu na okres 2 miesięcy.
Nagrodę ufundowała firma Buliba S.C.

4. Laureaci Konkursu oprócz nagrody otrzymają również dyplom przesłany pocztą tradycyjną na adres przedszkola w osobnym liście lub razem z nagrodą.  

5. Laureaci nagród w Konkursie nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub wymiany nagród na inne.

6. Laureaci nagród nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

7. Nagrody dla osób fizycznych zostaną wydane laureatom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody o wartości przekraczającej 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) złotych brutto podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wobec czego ich laureaci będący osobami fizycznymi uzyskają możliwość odbioru nagród po wykazaniu, iż podatek ten został przez nich uiszczony.

8. Każdy uczestnik Konkursu bez względu na zajęte miejsce, otrzyma e-mailem specjalny dyplom do wydruku potwierdzający uczestnictwo w Konkursie. 

9. Nagrody wysyłane do laureatów mogą nieznaczenie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach w prezentacji nagród na stronie konkursowej (np. inny kolor produktu, nieco inny model produktu), jednak różnice te nie będą miały wpływu na zmianę jakości produktu, ani jego wartości.

V.   Rozstrzygnięcie Konkursu
     
1. Laureatów Konkursu wyłoni jury złożone z osób wskazanych przez organizatora konkursu. Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora/autorów oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.

2. Przewidziane są również nagrody specjalne przyznane przez użytkowników serwisu www.buliba.pl poprzez głosowanie na placówki drogą elektroniczną. Nagroda główna jak i pozostałe nagrody zostaną przekazane uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

3. Głosowanie w konkursie odbywać się będzie według następujących zasad:
1) W głosowaniu może wziąć udział osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Buliba.pl;
2) Głosowanie jest możliwe od godz. 7.00 do godz. 23.00.
3) Jedna osoba, będąca użytkownikiem serwisu Buliba.pl, może oddać dziennie 4 głosy na 4 różne prace;
4) Z jednego adresu IP można oddać na jedną pracę maksymalnie 3 głosy dziennie;
5) Organizator Konkursu ma prawo usunąć część głosów oddanych na prace, gdy zachodzi podejrzenie, iż zostały one oddane w sposób uznany przez Organizatora Konkursu za nieuczciwy (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera, głosowanie z kont użytkowników założonych niezgodnie z regulaminem serwisu Buliba.pl, głosowanie przez jedną osobę z kilku kont użytkownika, korzystanie ze skrzynek tymczasowych i nie wymagających rejestracji);
6) Organizator Konkursu ma prawo do zablokowania możliwości głosowania użytkownikowi, gdy zachodzi podejrzenie, iż stosuje on zabiegi mające na celu podwyższenie liczby punktów dla danej pracy, o ile zostaną one uznane przez Organizatora Konkursu za nieuczciwe (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera, głosowanie z kont użytkowników założonych niezgodnie z regulaminem serwisu Buliba.pl, głosowanie przez jedną osobę z kilku kont użytkownika);
7) Organizator Konkursu ma prawo do tymczasowego zablokowania możliwości rejestrowania się użytkowników głosujących na prace.
   
4. Wśród użytkowników serwisu www.buliba.pl, którzy oddadzą największą liczbę głosów podczas głosowania na prace konkursowe, zostaną wybrani laureaci nagród specjalnych. Każdy laureat otrzyma powiadomienie mailowe o przyznaniu nagrody z prośba o podanie adresu dostawy. Jeśli w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników, laureat nie potwierdzi swojego adresu, nagroda zostanie przekazana kolejnemu użytkownikowi zgodnie z liczbą oddanych głosów.
  
5. Nagrody rzeczowe zostaną wydane laureatom w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia adresu dostawy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia uczestnikowi Konkursu nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu, a w szczególności z powodu podania przez uczestnika Konkursu błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego.

VI.   Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie prac konkursowych
 
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest Buliba Dariusz Gryzło, Maciej Pokora, Marta Żukowska-Gryzło spółka cywilna.
 
3. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawienia bądź żądania usunięcia.

4. Prace konkursowe powinny zostać przygotowane z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   
5. Prace nadesłane przez uczestników Konkursu pozostają własnością autora. Organizatorowi  przysługuje prawo do wykorzystywania nadesłanych prac wyłącznie w celach wyznaczonych zasadami Konkursu, w tym w celach związanych z promocją Konkursu oraz innych konkursów organizowanych przez Organizatora.

VII.  Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.

2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 20 grudnia 2014 r.

3. Reklamacja musi być wysłana w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Buliba S.C., ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.  

VIII.   Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.buliba.pl/konkurs. Uzupełnieniem Regulaminu są Zasady Konkursu dostępne na stronie. 


Zobacz sam!