Image
 
 
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli", zwanego dalej Konkursem, jest firma Buliba Dariusz Gryzło, Maciej Pokora, Marta Żukowska - Gryzło spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 63/92 w Krakowie, o numerze NIP 873 322 52 36,  REGON 121295906 (zwana dalej Organizatorem).
 
2. Honorowym patronem Konkursu jest Minister Środowiska RP
 
3. Patronami Konkursu są: 
1) Telewizja Polska TVP ABC
2) Serwis internetowy babyonline.pl
3) Serwis internetowy eDziecko.pl
4) Serwis internetowy BlizejPrzedszkola.pl
5) Serwis internetowy CzasDzieci.pl
6) Serwis internetowy MiastoDzieci.pl
7) Serwis internetowy Qlturka.pl
8) Serwis internetowy Rodzice.pl
9) Magazyn Przedszkolak
10) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Kraków
 
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.
 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i członków władz Organizatora Konkursu.
 
7. Partnerami oraz fundatorami nagród w Konkursie są firmy:
1) Główny Partner Konkursu: International Paper Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-679 Warszawa, NIP 5992707690, KRS 0000053310
2) Bartek S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 83, KRS 0000336011, NIP: 822-00-05-044, Regon: 710011511
3) BROOKLYN Aleksandra Hamza z siedzibą we Włodzimierzowie, przy ulicy Zielonej 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Sulejowa pod numerem ewidencyjnym 2908, o numerze NIP 771-135-74-67, REGON 592192498
4) Buliba S.C. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 63/92 w Krakowie, NIP 8733225236
5) Cartamundi Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Półłanki 18 w Krakowie (30-740), KRS 0000131499, REGON 002002492, NIP 1130013303
6) CASS FILM ENTERTAINMNET GROUP Dariusz Wojdak z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 7 w Mińsku Mazowieckim (05-300) , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 1561/1990, NIP 8220001678
7) Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Nowogordzkiej 47 a, 00-695 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000025795, NIP 5252060629
8) EDUFIT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skośna 12, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, KRS 0000429351, NIP 6762457899
9) Granna Sp. z o.o. ul. z siedzibą w Warszawie, Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa, KRS 0000102728, NIP 5252180783
10) Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski z siedzibą w Krakowie, 31-202, ul. Prądnicka 77, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3417/2004, NIP 6770010144, REGON 350329476
11) Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, KRS 0000222011, REGON 015873848, NIP 1132521989
12) Maxima Grzegorz Kozłowski, Plac Jana Pawła II 64A, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5992926587.
13) MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O., ul. Artura Grottgera 15A, Słupsk 76-200, REGON 140282317, NIP 5272487763, KRS 0000243546
14. Paso Polska Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sierosławiu przy ul. Skrajnej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7820007588, REGON  630519510
15) PHU KANDO PLUS Aneta Niciak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7751806204, REGON 340735764
16) POLISLAV Joanna Przygocka-Hamrol z siedzibą w Krośnie 62-050  przy ulicy Piaskowej 18/1, NIP 7881806964, REGON 301262282
17) S.D.T.-Film s.j. G. Ćwikliński – C. Krzyżanowski z siedzibą w Warszawie (00-971) przy Al. Krakowskiej 110/114, KRS 0000115348, NIP 5260215421, REGON 010672105 
18) SHOWROOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, KRS 0000421178, NIP 5213628819
19) Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kościuszki 37, KRS 0000064794,  NIP 6760075768,
20) Szkolna Oficyna Wydawnicza EUROtest s.c. z siedzibą w Poznaniu, 61-485, 28 Czerwca 1956 r. 217/219, NIP 7831572665 , REGON 634426780
21) Wader – Woźniak z siedzibą przy ul. Rudnej 30 w Dąbrowie Górniczej (42-530), KRS 0000119923, NIP  6290013711
22)  Wydawnictwo Zakamarki sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1 (61-371), KRS 0000283685, NIP 7781443634, REGON 300522195
23) Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. z siedzibą przy w Warszawie,  00-807, ul. Jerozolimskie 96, KRS 0000174857, NIP 5213260087, REGON 015566684
24) Z.P.H. PILCH, ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń, NIP: 548-100-32-03, REGON: 070425481
25)  Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jesiennej 9, KRS 0000021573, NIP 5840201186
 
 
II. Harmonogram Konkursu
 
19.10.2015r. - rozpoczęcie Konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;
20.11.2015r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych
26.11.2015r. - opublikowanie zgłoszonych prac na stronach konkursowych Buliba.pl oraz rozpoczęcie głosowania internautów na zgłoszone prace
30.11.2015r. - zakończenie głosowania internautów na zgłoszone prace
2.12.2015r. - rozstrzygnięcie konkursu
 
III.    Uczestnictwo w Konkursie
 
1. W Konkursie może wziąć udział każde przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole, punkt przedszkolny, klub malucha z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz zerówka, która:
1)  wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2015 w zakładce "Zgłoś się ", oraz
2) prześle zdjęcie pracy plastycznej spełniającej następującej wymagania:
a) wykonana samodzielnie przez jedno lub grupę dzieci z przedszkola dokonującego zgłoszenia konkursowego
b) wykonana w całości lub w znacznej części z odpadów, niepotrzebnych rzeczy lub ich części oraz materiałów plastycznych
c) nawiązująca tematem do hasła Konkursu "Zrób to sam!"
d) nie zawierająca zdjęć dzieci, a szczególnie ich twarzy (jeśli jednak jest to konieczne, prosimy niezbędnie przesłać nam mailem zgodę rodziców na upublicznienie wizerunku dziecka w Galerii konkursowej)
e) wykonana z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
 
2. Każda placówka biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową wraz z tytułem pracy, opisem sposobu jej wykonania i listą najważniejszych materiałów, z których powstała.
 
3. Zdjęcia prac konkursowych można przesyłać do dnia 20 listopada 2015 r.
1) poprzez aplikację dostępną na stronie www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2015 w zakładce Dla Przedszkoli/Profil Przedszkola 
2) e-mailem na adres konkurs@buliba.pl wpisując w temacie "Konkurs"
Aby przesłać pracę drogą elektroniczną należy przygotować plik ze skanem lub zdjęciem pracy w formacie jpg lub png o rozmiarze nie większym niż 400 kB.
Proporcje grafiki powinny odpowiadać proporcjom 3:4 lub 4:3.
Wymiary grafiki nie powinny być mniejsze niż 800x600 px lub 600x800 px. 
 
4. Prace wysyłane e-mailem powinny zawierać opis w pliku tekstowym lub w treści maila zawierający:
- nazwę placówki zgłaszającej pracę
- adres placówki zgłaszającej pracę
- adres e-mail podany w formularzu konkursowym
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu w placówce
- tytuł pracy (maks. 43 znaki)
- opis sposobu wykonania pracy (maks. 360) oraz listę materiałów wykorzystanych do jej stworzenia (maks. 110)
 
5. W formularzu zgłoszeniowym do konkursu znajdują się:
a) nazwa i adres korespondencyjny przedszkola (uczestnika Konkursu)
b) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu w placówce,
c) adres e-mail placówki - uczestnika Konkursu, na który Organizator będzie wysyłał komunikaty związane z Konkursem,
d) oświadczenie podającego dane osobowe, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści podanych przez niego danych oraz ich poprawienia i że wszelkie dane zostały przekazane przez niego dobrowolnie,
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych i promocyjnych,
f)  fakultatywna zgoda na przesyłanie (w tym drogą elektroniczną) informacji handlowych od Organizatora.
  
6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 19 października 2015r. i nie później niż dnia 20 listopada 2015r.
 
7. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia konkursowego decyduje Organizator konkursu.
  
8. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  
9. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2015
 
IV.   Nagrody w Konkursie
 
1. Nagrody przyznawane przez jury:
 
Miejsce 1
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 4500 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Buckingham firmy Little Tikes
- Domek ogrodowy dla dzieci Friends House Floralie wysoki
- Duży drewniany zestaw kuchenny Little Tikes
- Drewniana deska do krojenia z warzywami i owocami
- Drewniany piętrowy domek dla lalek Eichhorn
- Supermarket z kasą elektroniczną i wózkiem Smoby
- Zestaw Kolejka Elektryczna Eichhorn
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.
 
Miejsce 2
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 3000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Domek piknikowy z patio i magicznym dzwonkiem Little Tikes
- KuchniaTefal French Touch z akcesoriami 
- Sklepik Supermarket Smoby z 47 akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.
 
Miejsce 3
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 2000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Wielofunkcyjny Plac Zabaw Smoby - zjeżdżalnia, domek, koszykówka
- KuchniaTefal French Touch z akcesoriami
- Sklepik Supermarket Smoby z 47 akcesoriami
- Warsztat Bricolo Planes Samolot Dusty z 80 akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.
 
Miejsce 4
Domek z patio Natural Little Tikes
Nagrodę ufundowała firma MGA Entertainment Poland.
 
Miejsce 5
Duży zestaw piankowy
Nagrodę ufundowała firma EduFit.
 
Miejsce 6
Drewniany sklepik z wyposażeniem 
Nagrodę ufundowała firma Maxima.
 
Miejsce 7 - 8
Zestaw makiet edukacyjnych:
- Stadion Olimpijski - makieta edukacyjna
- Angielski alfabet obrazkowy - mata edukacyjna
Nagrodę ufundowała EUROtest.
 
Miejsca 9 - 12
Wąż spacerowy i 18 kamizelek 
Nagrodę ufundowała  Kando Plus.
 
Miejsce 13 - 15
Zestaw drewnianych układanek:
- Układanka cyfrowa
- Bezpieczne memo
Nagrodę ufundowała  Pilch.
 
Miejsce 16 - 18
Zestaw instrumentów muzycznych 
- Drewniany tęczowy tamburyn
- Drewniany bębenek ze skóry + pałeczki 
- Płyta CD 
- Drewniany tęczowy flecik prosty- goki
- Drewniane tęczowe pałeczki do gry na perkusji - goki
- Tęczowa tuba imitująca dźwięk deszczu - goki
- Duży drewniany marakas tęczowy - goki x2
Nagrodę ufundowała firma POLISLAV Joanna Przygocka - Hamrol.
 
Miejsca 19 - 24
Sklepik dla dzieci z koszykiem 
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
 
Miejsca 25 - 36
Zestaw 2 kolejek Tomek i Przyjaciele:
- Zestaw Niebezpieczny most
- Zestaw Stacja sortownicza
Nagrodę ufundowała firma Mattel.
 
Miejsca 37 - 40
Bon na zakupy w Szabloneria.pl o wartości 200 zł
Nagrodę ufundowała firma Brooklyn.
 
Miejsca 41 – 46
Kuchnia dla dzieci 
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
 
Miejsca 47 - 54
Zestaw książek dla dzieci:
- Rodzinne przygody Mikołajka
- Bolek i Lolek. Genialni detektywi
- Szkolne przygody Mikołajka
- Pompon. Wszystko naraz
- Bajki Misia Fisia
Nagrodę ufundowała firma Znak.
 
Miejsca 55 - 57
Duży zestaw klocków dla dzieci 
Nagrodę ufundowała firma Wader – Woźniak.
 
Miejsca 58 - 62
Zestaw gier planszowych:
- Już czytam
- Dino kontra Dino
- Muffinki
- Gacek, Gacek gdzie jesteś?
- Sombrero czy melonik
Nagrodę ufundowała firma Granna.
 
Miejsce 63 - 66
Zestaw książek dla dzieci:
- Dobranoc, Albercie Albertsonie 
- Nieźle to sobie wymyśliłeś, Albercie 
- Pospiesz się, Albercie
- Co się stało z Albertem? 
- Albert i Mika
Nagrodę ufundowała firma Zakamarki.
 
Miejsce 67  - 76
Zestaw gier karcianych dla dzieci:
- Zgadnij Kto To
- Disney Cars
- Kraina Lodu
- My Little Pony
Nagrodę ufundowała firma Cartamundi.
 
Miejsca 77 - 81
Zestaw 3 książek i gra planszowa :
- Urodziny Tappiego - Książka z grą
- Zestaw 3 książek Tappi i przyjaciele
(Wyboru książek dokona organizator Konkursu) 
Nagrodę ufundowała firma Zielona Sowa.
 
Miejsca 82 - 96
Zestaw 8 filmów dla dzieci:
- Anatol - Serowy oszust
- Anatol - Tajemnica wytwórni serów
- Krecik - Budzik     
- Krecik gwiazdą filmową         
- Świnka - Jazda na rowerze         
- Miś Uszatek - Wesołe Miasteczko
- Miś Uszatek -  Nowy kolega
- Luluś rysuje kwiatek
Nagrodę ufundowała firma SDT Film.
 
Miejsca 97 - 111
Zestaw 6 filmów dla dzieci:
- Miffi - Idzie do szkoły
- Miffi - Sen Miffi
- Truskawkowe ciastko - Porządki w salonie
- Truskawkowe ciastko - Wielki zimowy bal
- Pocoyo - Bajka w walizce
- Rajdek - Bajka w walizce
Nagrodę ufundowała firma Cass Film.
 
Miejsca 112 - 121
Zestaw książek dla dzieci:
- Nowy przyjaciel króla Jędrusia
- Ósmy cud świata króla Jędrusia
- Spotkanie Kacperka
- Bardzo mała dziewczyna i bardzo duży miś 
- Tajemniczy koszyk
- Tajemniczy kapelusz
- Pan Rurak 
- W szklanej kuli
Nagrodę ufundowała firma Skrzat.
 
 
2. Nagrody przyznawane przez głosujących:
 
Miejsce 1
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 3000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Domek piknikowy z patio i magicznym dzwonkiem Little Tikes
- Kuchnia Elektroniczna French Touch z 45 akcesoriami
- Sklepik Supermarket Smoby z 47 akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.
 
Miejsce 2
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 2000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Klasyczny zamek ze zjeżdżalnią Little Tikes
- Kuchnia Tefal Excellence z 30 akcesoriami
- Warsztat Bricolo Planes Samolot Dusty z 80 akcesoriami
- Sklepik Supermarket z kasą elektroniczny Smoby 
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.
 
Miejsce 3
Duży zestaw piankowy
Nagrodę ufundowała firma EduFit.
 
Miejsce 4
Drewniany domek dla lalek z wyposażeniem
Nagrodę ufundowała firma POLISLAV Joanna Przygocka-Hamrol.
 
Miejsce 5
Drewniany sklepik z wyposażeniem 
Nagrodę ufundowała firma Maxima.
 
Miejsce 6 - 7
Zestaw makiet edukacyjnych:
- Miasteczko ruchu drogowego - makieta edukayjna 
- Angielski alfabet obrazkowy - mata edukacyjna
Nagrodę ufundowała EUROtest.
 
Miejsca 8 - 19
Zestaw 2 kolejek Tomek i Przyjaciele:
- Zestaw Piracka przygoda Tomka
- Zestaw Przygoda z wężem
- Zestaw Stacja sortownicza
(Wyboru 2 kolejek dokona organizator Konkursu) 
Nagrodę ufundowała firma Mattel.
 
 
Miejsca 20 - 23
Wąż spacerowy i 18 kamizelek 
Nagrodę ufundowała  Kando Plus.
 
Miejsca 24 - 25
Zestaw drewnianych układanek:
- Układanka cyfrowa
- Bezpieczne memo
Nagrodę ufundowała  Pilch.
 
Miejsca 26 - 31
Sklepik dla dzieci z koszykiem 
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
 
Miejsca 32 - 34
Duży zestaw klocków dla dzieci 
Nagrodę ufundowała firma Wader-Woźniak.
 
Miejsca 35 - 42
Zestaw książek dla dzieci:
- Nieznane przygody Mikołajka
- Nowe przygody Mikołajka. Kolejna porcja
- Charlie i fabryka czekolady
- Miś i Tygrysek idą do szkoły
- Mały Książę (nowe ilustracje)
- Nagrodę ufundowała firma Znak.
 
Miejsce 43 - 47
Zestaw gier planszowych:
- Mój pierwszy quiz
- IQ quiz zoologiczny
- Tańcowała igła z nitką
- Cztery pory roku
- Zwierzaki
Nagrodę ufundowała firma Granna.
 
Miejsce 48 - 53
Kuchnia dla dzieci 
Nagrodę ufundowała firma International Paper.
 
Miejsca 54 - 57
Zestaw książek dla dzieci:
- Dobranoc, Albercie Albertsonie 
- Nieźle to sobie wymyśliłeś, Albercie 
- Pospiesz się, Albercie
- Co się stało z Albertem? 
- Albert i Mika
Nagrodę ufundowała firma Zakamarki.
 
Miejsca 58 - 72
Zestaw gier karcianych dla dzieci:
- Zgadnij Kto To
- Disney Cars
- Kraina Lodu
- My Little Pony
Nagrodę ufundowała firma Cartamundi.
 
Miejsca 73 - 77
Zestaw 3 książek i gra planszowa :
- Urodziny Tappiego - Książka z grą
- 3 książki Tappi i przyjaciele 
(Wyboru książek dokona organizator Konkursu) 
Nagrodę ufundowała firma Zielona Sowa.
 
Miejsca 78 - 92
Zestaw 8 filmów dla dzieci:
- Anatol - Serowy oszust         
- Anatol - Tajemnica wytwórni serów
- Krecik - Budzik     
- Krecik gwiazdą filmową         
- Świnka - Jazda na rowerze         
- Miś Uszatek - Wesołe Miasteczko
- Miś Uszatek -  Nowy kolega
- Luluś rysuje kwiatek
Nagrodę ufundowała firma SDT Film.
 
Miejsca 93 - 95
Bon na zakupy w Szabloneria.pl o wartości 100 zł
Nagrodę ufundowała firma Brooklyn.
 
Miejsca 96 - 110
Zestaw 6 bajek:
- Miffi - Idzie do szkoły
- Miffi - Sen Miffi
- Truskawkowe ciastko - Porządki w salonie
- Truskawkowe ciastko - Wielki zimowy bal
- Pocoyo - Bajka w walizce
- Rajdek - Bajka w walizce
Nagrodę ufundowała firma Cass Film.
 
Miejsca 111 - 120
Zestaw książek:
- O kaczce, która chciała dostać się do encyklopedii
- Mój przyjaciel Kwako
- Tomek i Romek
- Mąż dla królewny
- Kłopotek wyrusza w świat
- Jaś kosmonauta 
- Kinidziombal atakuje 
- Mamusia i krokodyl
Nagrodę ufundowała firma Skrzat.
 
3. Nagrody dla osób głosujących w Konkursie
 
Miejsce 1
Voucher na pobyt w hotelu Wierchomla dla 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci
(wyżywienie, 2 masaże, dostęp do basenu) 
Nagrodę ufundowała firma Wierchomla.
 
Miejsca 2 – 16
Bony na zakupy w sklepie BARTEK o wartości 200 zł
Nagrodę ufundowała firma Bartek.
 
Miejsca 17 – 22
Bony na zakupy w sklepie SHOWROOM Kids o wartości 200 zł
Nagrodę ufundowała firma Showroom.
 
Miejsca 23 - 51
Zestaw kosmetyków dla dzieci:
- 2 x maziajki żel do zębów dla dzieci bez fluoru o smaku bąbelkowej coli 50 ml
- 2 x maziajki żel do zębów dla dzieci bez fluoru o smaku gumy balonowej 50 ml
- 2 x maziajki pasta do zębów z fluorem dla dzieci 6+ o smaku lodów ciasteczkowo-waniliowych 50 ml
- 2 x maziajki szampon do włosów bąbelkowa cola 300 ml
- 2 x maziajki szampon do włosów guma balonowa 300 ml
- 2 x maziajki szampon+płyn do mycia lody ciasteczkowo-waniliowe 400 ml
- 2 x maziajki mydło do kąpieli guma balonowa 500 ml
- 2 x maziajki mydło do kąpieli bąbelkowa cola 500 ml
Nagrodę ufundowała firma Ziaja.
 
Miejsca 52 – 56
Zestaw 2 gier planszowych:
- Moje dinozaury
- Tęcza 
Nagrodę ufundowała firma Granna.
 
Miejsca 57 – 80
Plecak dla dzieci 
(Wyboru dokona organizator Konkursu) 
Nagrodę ufundowała firma Paso.
 
Miejsca 81 – 120
Plecak z piórnikiem i workiem na buty 
(Wyboru dokona organizator Konkursu) 
Nagrodę ufundowała firma Paso.
 
Miejsca 121 – 126
Klocki drewniane z książeczką edukacyjną
Nagrodę ufundowała firma Pilch.
 
Miejsca 127 – 156
Kod dostępu do wszystkich 8 części Przygód Misia Bu na okres 2 miesięcy.
Nagrodę ufundowała firma Buliba S.C.
 
 
4. Laureaci Konkursu oprócz nagrody otrzymają również dyplom przesłany pocztą tradycyjną na adres przedszkola w osobnym liście lub razem z nagrodą.  
 
5. Laureaci nagród w Konkursie nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub wymiany nagród na inne.
 
6. Laureaci nagród nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 
7. Nagrody dla osób fizycznych zostaną wydane laureatom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody o wartości przekraczającej 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) złotych brutto podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wobec czego ich laureaci będący osobami fizycznymi uzyskają możliwość odbioru nagród po wykazaniu, iż podatek ten został przez nich uiszczony.
 
8. Każdy uczestnik Konkursu bez względu na zajęte miejsce, otrzyma e-mailem specjalny dyplom do wydruku potwierdzający uczestnictwo w Konkursie. 

9. Nagrody wysyłane do laureatów mogą nieznaczenie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach w prezentacji nagród na stronie konkursowej (np. inny kolor produktu, nieco inny model produktu), jednak różnice te nie będą miały wpływu na zmianę jakości produktu, ani jego wartości.
 
V.   Rozstrzygnięcie Konkursu
     
1. Laureatów Konkursu wyłoni jury złożone z osób wskazanych przez organizatora konkursu. Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora/autorów oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.
 
2. Przewidziane są również nagrody specjalne przyznane przez użytkowników serwisu www.buliba.pl poprzez głosowanie na placówki drogą elektroniczną. Nagroda główna jak i pozostałe nagrody zostaną przekazane uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 
3. Głosowanie w konkursie odbywać się będzie według następujących zasad:
1) W głosowaniu może wziąć udział osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Buliba.pl;
2) Głosowanie jest możliwe od godz. 7.00 do godz. 23.00.
3) Jedna osoba, będąca użytkownikiem serwisu Buliba.pl, może oddać dziennie 4 głosy na 4 różne prace;
4) Z jednego komputera można oddać na jedną pracę maksymalnie 4 głosy dziennie, o ile głos każdorazowo oddawany jest przez inną osobę o unikalnym adresie e-mail i danych kontaktowych;
5) Organizator Konkursu ma prawo usunąć część głosów oddanych na prace, gdy zachodzi podejrzenie, iż zostały one oddane w sposób uznany przez Organizatora Konkursu za nieuczciwy (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera, głosowanie z kont użytkowników założonych niezgodnie z regulaminem serwisu Buliba.pl, głosowanie przez jedną osobę z kilku kont użytkownika, korzystanie ze skrzynek tymczasowych i nie wymagających rejestracji);
6) Organizator Konkursu ma prawo do zablokowania możliwości głosowania użytkownikowi, gdy zachodzi podejrzenie, iż stosuje on zabiegi mające na celu podwyższenie liczby punktów dla danej pracy, o ile zostaną one uznane przez Organizatora Konkursu za nieuczciwe (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera, głosowanie z kont użytkowników założonych niezgodnie z regulaminem serwisu Buliba.pl, głosowanie przez jedną osobę z kilku kont użytkownika);
7) Organizator Konkursu ma prawo do tymczasowego zablokowania możliwości rejestrowania się użytkowników głosujących na prace.
   
4. Wśród użytkowników serwisu www.buliba.pl, którzy oddadzą największą liczbę głosów podczas głosowania na prace konkursowe, zostaną wybrani laureaci nagród specjalnych. Każdy laureat otrzyma powiadomienie mailowe o przyznaniu nagrody z prośba o podanie adresu dostawy. Jeśli w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników, laureat nie potwierdzi swojego adresu, nagroda zostanie przekazana kolejnemu użytkownikowi zgodnie z liczbą oddanych głosów.
  
5. Nagrody rzeczowe zostaną wydane laureatom w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia adresu dostawy.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia uczestnikowi Konkursu nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu, a w szczególności z powodu podania przez uczestnika Konkursu błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego.
 
VI.   Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie prac konkursowych
 
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 
2. Administratorem danych osobowych jest Buliba Dariusz Gryzło, Maciej Pokora, Marta Żukowska-Gryzło spółka cywilna.
 
3. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawienia bądź żądania usunięcia.
 
4. Prace konkursowe powinny zostać przygotowane z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   
5. Prace nadesłane przez uczestników Konkursu pozostają własnością autora. Organizatorowi  przysługuje prawo do wykorzystywania nadesłanych prac wyłącznie w celach wyznaczonych zasadami Konkursu, w tym w celach związanych z promocją Konkursu oraz innych konkursów organizowanych przez Organizatora.
 
VII.  Postępowanie reklamacyjne
 
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
 
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 19 grudnia 2015 r.
 
3. Reklamacja musi być wysłana w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Buliba S.C., ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 
4. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.  
 
VIII.   Postanowienia końcowe
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
 
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 
7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.buliba.pl/konkurs. Uzupełnieniem Regulaminu są Zasady Konkursu dostępne na stronie. 
 

Zobacz sam!