REGULAMIN WIELKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA PRZEDSZKOLI 2013

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli", zwanego dalej Konkursem, jest firma Buliba Dariusz Gryzło, Maciej Pokora, Marta Żukowska - Gryzło spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 63/92 wKrakowie, o numerze NIP 873 322 52 36, REGON 121295906 (zwana dalejOrganizatorem).

2. Honorowym patronem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska

3. Patronami Konkursu są: 

1) Serwis internetowy Sieciaki.pl
2) Serwis internetowy Qlturka.pl
3) Serwis internetowy CzasDzieci.pl
4) Serwis internetowy Lupiko.pl
5) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Kraków

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem woli respektowania warunków tego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez Organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i członków władz Organizatora Konkursu.

7. Partnerami oraz fundatorami nagród w Konkursie są firmy:

1) Główny Partner Konkursu: International Paper

2) BROOKLYN Aleksandra Hamza z siedzibą we Włodzimierzowie, przy ulicy Zielonej 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Sulejowa pod numerem ewidencyjnym 2908, o numerze NIP 771-135-74-67, REGON 592192498;

3) Dariusz Wojdak zamieszkały w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ulicy Szpitalnej 7, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CASS FILM ENTERTAINMNET GROUP Dariusz Wojdak, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 1561/1990, NIP: 822-000-16-78

4) DISTRI Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Autostrada Poznańska 1 o numerze NIP 955-22-55-926, REGON 320634599

5) Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Nowogordzkiej 47 a, 00-695 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000025795 o numerze NIP 525 20 60 629

6)Wydawnictwo EPIDEIXIS, z siedzibą w Krakowie (30-423) przy ul. Zawiłej 2, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 3639/2006 NIP:5511361954,Regon120267316

7) Granna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy księcia Ziemowita 47, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 

8) Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski z siedzibą w Krakowie, 31-202, ul. Prądnicka 77, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3417/2004, z numerem NIP: 677-001-01-44, REGON: 350329476

9) Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chłodnej 51 o numerze NIP PL1132521989, REGON: 015873848

10) MB Creations z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dembego 5/157, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M.St. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 449001, o numerze NIP 956-185-42-47, REGON 140998607;

11) Mokopico s.c. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Zielnej 21 o numerze NIP: 123-126-97-02, REGON 146125725

12) NEFERE z siedzibą Wierzchowisku przy ul. Dębowej 7, 42-233 Mykanów o numerze NIP:9491757549,Regon:241679137

13) NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, z siedzibą w Gromie, Grom 36,12-130 Pasym, wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Pasym pod numerem 534;NIP:745-135-99-07

14) Paso Polska Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sierosławiu przy ul. Skrajnej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, o numerze NIP: 782-00-07-588, REGON: 630519510

II. Harmonogram Konkursu

22.10.2013r. - rozpoczęcie Konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;
25.11.2013r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych
28.11.2013r. - opublikowanie zgłoszonych prac na stronach konkursowych Buliba.pl oraz rozpoczęcie głosowania internautów na zgłoszone prace
3.12.2013r. - zakończenie głosowania internautów na zgłoszone prace
5.12.2013r. - rostrzygnięcie konkursu

III.    Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każde przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole, punkt przedszkolny oraz zerówki, które prześlą zgłoszenie konkursowe obejmujące:
1) formularz zgłoszenia konkursowego znajdujący się na stronie www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013 w zakładce "Formularz", oraz
2) pracę plastyczną spełniającą następujące wymagania:
a) wykonana samodzielnie przez jedno lub grupę dzieci z przedszkola dokonującego zgłoszenia konkursowego
b) wykonana w całości lub w znacznej części z odpadów
c) nawiązująca tematem do hasła Konkursu "Drugie życie śmieci", a więc do idei ponownego wykorzystania odpadów
d) nie zawierająca zdjęć dzieci, a szczególnie ich twarzy (jeśli jednak jest to konieczne, prosimy niezbędnie dołączyć zgodę rodziców na upublicznienie wizerunku dziecka w Galerii konkursowej)

e) wykonana z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.


2. Każda placówka biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową wraz z opisem idei pracy.

3. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 25 listopada 2013 r.
1) poprzez aplikację dostępną na stronie www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013 w zakładce Dla Przedszkoli - Profil Przedszkola
2) e-mailem na adres konkurs@buliba.pl wpisując w temacie "Konkurs"
Aby przesłać pracę drogą elektroniczną należy przygotować plik ze skanem lub zdjęciem pracy w formacie jpg lub png o rozmiarze nie większym niż 400 kB.
Proporcje grafiki powinny odpowiadać proporcjom 3:4 lub 4:3.
Wymiary grafiki nie powinny być mniejsze niż 360x280px (280x360px), 
lecz mogą być większe i liczyć np. 800x600px lub 600x800px
Przy dodawaniu pracy poprzez aplikację na stronie konkursowej prosimy o sprawdzenie podglądu pracy przed zatwierdzeniem!

4. Prace wysyłane e-mailem powinny zawierać opis w pliku tekstowym lub w treści maila zawierający:
- nazwę placówki zgłaszającej pracę
- adres placówki zgłaszającej pracę
- adres e-mail podany w formularzu konkursowym
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu w placówce
- tytuł pracy
- opis idei pracy oraz techniki i odpadów wykorzystanych do jej stworzenia

5. Na formularzu zgłoszeniowym do konkursu znajdują się:
a) nazwa i adres korespondencyjny przedszkola (uczestnika Konkursu)
b) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konkursu w placówce,
c) adres e-mail placówki - uczestnika Konkursu, na który Organizator będzie wysyłał komunikaty związane z Konkursem,
d) oświadczenie podającego dane osobowe, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści podanych przez niego danych oraz ich poprawienia i że wszelkie dane zostały przekazane przez niego dobrowolnie,
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych i promocyjnych,
f)  fakultatywna zgoda na przesyłanie (w tym drogą elektroniczną) informacji handlowych od Organizatora.
  
6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 21 października 2013r. i nie później niż dnia 25 listopada 2013r.

7. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia konkursowego decyduje Organizator konkursu.
  
8. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  
9. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013

IV.   Nagrody w Konkursie
1. Nagrody przyznawane przez jury:

Miejsce 1
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 4500 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:

- Drewniany plac zabaw Buckingham firmy Little Tikes
- Domek ogrodowy dla dzieci Friends House Floralie wysoki
- Warsztat stolarski majsterkowicza firmy STEP2
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
- Dwustronna tablica magnetyczna z cyferkami firmy Smoby
Nagrodę ufundowała firma International Paper

*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 2
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 3000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Drewniany plac zabaw Strasbourg firmy Little Tikes
- Domek piknikowy z patio i magicznym dzwonkiem Little Tikes
- Warsztat SuperCenter Black&Decker z 80 akcesoriami i wkrętarką
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper

*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 3
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 2000 zł*
W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Plac zabaw: Zjeżdżalnia i huśtawka Clubhouse
- Warsztat Bricolo Planes Samolot Dusty z 80 akcesoriami
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper

*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 4
Małpi gaj - Dżungla
Nagrodę ufundowała firma DISTRI Sp. z o.o - właściciel sklepu internetowego Bebito.pl

Miejsce 5
Letni domek zabaw
Nagrodę ufundowała firma DISTRI Sp. z o.o - właściciel sklepu internetowego Bebito.pl

Miejsca 6 - 8
Drewniany Miniwarzywniak z wyposażeniem:
Koszyk na zakupy, Waga szalkowa, Pomarańcze w skrzynce, Marchewka w skrzynce, Jajka w platonce, Pomidory w skrzynce, Owoce w koszyczku
Nagrodę ufundowała firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Miejsca 9 - 11
Zestaw zabawek firmy Mattel:
Kolejka - Stacja Domkowo - Tomek i Przyjaciele
Kolejka - Przygoda w zamku "Król Torów" Tomek i Przyjaciele
Polly Pocket na ścianie - Centrum Handlowe
Nagrody ufundowała firma Mattel

Miejsca 12 - 14
Klocki Plus-Plus 400 Midi
City of Dreams - Mon Petit Art
Nagrody ufundowała firma Mokopico s.c.

Miejsca 15 - 16
Moja pierwsza kuchnia
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 17 - 18
Zestaw muzyczny: gitara drewniana, drewniane marakasy zwierzątka, drewniane kolorowe marakasy, kolorowy drewniany bębenek, 2 x tamburyn, drewniane cymbałki mini ksylofon.
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 19 - 22
Bon na zakupy o wartości 200 zł w sklepie Szabloneria.pl
Nagrody ufundowała firma BROOKLYN

Miejsca 23 - 25
Tor z kulkami
Szklaki Goldy Threes, Szklaki - Shiny Toads, Szklaki - Art Deco
Nagrody ufundowała firma MB Creations właściciel sklepu internetowego Drewniaczek.eu

Miejsce 26
Straż pożarna – duży pojazd
Nagrodę ufundowała firma DISTRI Sp. z o.o - właściciel sklepu internetowego Bebito.pl

Miejsca 27 - 28
Drewniany Warsztat Majsterkowicza
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 29 - 31
Zestaw zabawek edukacyjnych: 

- Studnia Jakuba    
- Klocki BIO    
- Mozaika drewniana w kartonowym opakowaniu   
- Entliczek Pentliczek
Nagrody ufundowało Wydawnictwo EPIDEIXIS

Miejsca 32 - 44
Kuchnia dla dzieci Bon Apetit
Nagrodę ufundowała firma International Paper

Miejsca 45 - 60
Zestaw filmów:
"Calineczka", "Kopciuszek", "Czerwony kapturek", "Śpiąca królewna", "Księżniczka na ziarnku grochu", "Pippi Langstrumpf" – box 4 DVD, 2 pak – "Zgaduj z Jessem"
Nagrody ufundowała firma CASS FILM ENTERTAINMNET GROUP

Miejsce 61
Drewniana kolejka - duży zestaw 50 el.
Nagrodę ufundowała firma Nefere

Miejsca 62 - 64
Zestaw 5 gier firmy Granna
- Bim Bom
- Nos w nos  
- Poczta
- Pory roku
- Superfarmer
Nagrody ufundowała firma Granna

Miejsca 65 - 76 
Dwie gry firmy Mattel
organizator dokona wyboru dwóch gier z poniższej listy:
"Piranie Atakują", "Głodny Aligator", "Uciekające Świnki", "Spadające Małpki", "Hop Hop Żabki", "Scrabble Junior"    
Nagrody ufundowała firma Mattel

Miejsca 77 - 86
Zestaw artykułów papierniczych:
Papier kolorowy - 20szt.
Blok rysunkowy - 20szt.
Pisaki księżniczki - 9szt.
Kredki świecowe - 7szt.
Nagrody ufundowała firma Paso Polska

2. Nagrody przyznawane przez głosujących:

Miejsce 1
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 3000 zł*


W skład zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Plac zabaw: Zjeżdżalnia i huśtawka Clubhouse
- Domek ogrodowy dla dzieci Friends House Floralie wysoki
- Warsztat Bricolo Planes Samolot Dusty z 80 akcesoriami
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper

*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.

Miejsce 2
Wyposażenie sali i placu zabaw o wartości 2000 zł*
W skład 
zestawu proponowanego przez Organizatora wchodzą:
- Plac zabaw: Zjeżdżalnia i huśtawka Clubhouse
- Warsztat Bricolo Planes Samolot Dusty z 80 akcesoriami
- Największa kuchnia Tefal Excellence z akcesoriami
Nagrodę ufundowała firma International Paper

*Istnieje możliwość dostosowania zestawu do potrzeb przedszkola, jednak o ostatecznym wyborze nagród w zestawie decyduje Organizator oraz główny partner konkursu - firma International Paper.  

Miejsce 3
Domek z patio
Nagrodę ufundowała firma DISTRI Sp. z o.o - właściciel sklepu internetowego Bebito.pl

Miejsce 4
Drewniany Miniwarzywniak z wyposażeniem: 
Koszyk na zakupy, Waga szalkowa, Pomarańcze w skrzynce, Marchewka w skrzynce, Jajka w platonce, Pomidory w skrzynce, Owoce w koszyczku
Nagrodę ufundowała firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Miejsce 5
Zestaw zabawek Mattel:
Zamek warowny rycerza Andrzeja - Fisher Price   
Smok Olbrzym z figurką rycerza - Fisher Price   
Duży samolot "Osa" - Fisher Price   
Nagrodę ufundowała firma Mattel       

Miejsca 6 - 7
Moja pierwsza kuchnia
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 8 - 9
Zestaw muzyczny: gitara drewniana, drewniane marakasy zwierzątka, drewniane kolorowe marakasy, kolorowy drewniany bębenek, 2 x tamburyn, drewniane cymbałki mini ksylofon.
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 10 - 11
Big Count Box
Book Resource Manual Wikki Stix
Alphabet Card Set Wikki Stix
Nagrody ufundowała firma Mokopico s.c.

Miejsce 12
Straż pożarna Little Tikes – jeździk
Nagrodę ufundowała firma DISTRI Sp. z o.o - właściciel sklepu internetowego Bebito.pl
       
Miejsca 13 - 14
Drewniany Warsztat Majsterkowicza
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 15 - 16
Zestaw zabawek edukacyjnych:    
- Studnia Jakuba   
- Klocki BIO     
- Mozaika drewniana w kartonowym opakowaniu   
- Entliczek Pentliczek
Nagrody ufundowało Wydawnictwo EPIDEIXIS

Miejsca 17 - 28
Kuchnia dla dzieci Bon Apetit
Nagrodę ufundowała firma International Paper

Miejsca 29 - 31
Zestaw 5 gier firmy Granna
- Bim Bom
- Nos w nos  
- Poczta
- Pory roku
- Superfarmer
Nagrody ufundowała firma Granna

Miejsca 32 - 37 
Dwie gry firmy Mattel
organizator dokona wyboru dwóch gier z poniższej listy:
"Piranie Atakują", "Głodny Aligator", "Uciekające Świnki", "Spadające Małpki", "Hop Hop Żabki", "Scrabble Junior"    
Nagrody ufundowała firma Mattel

Miejsca 38 - 45
Zestaw książek:
“Żabcio podróżnik”, “Żabcio marzyciel”, “Przygody leśnych skrzatów”, “Gryźgo”, “Przygody króla Gucia i króla Maciusia”, “Przygody krowy Balbiny”, “Ewcia i drzewko szczęścia”, “Opowieści o czarodziejce Dobrochnie”.
Nagrody ufundowało Wydawnictwo Skrzat

Miejsca 46 - 60
Zestaw artykułów papierniczych:
Papier kolorowy - 20szt.
Blok rysunkowy - 20szt.
Pisaki księżniczki - 9szt.
Kredki świecowe - 7szt.
Nagrody ufundowała firma Paso Polska

Miejsca 61 - 63
Bon na zakupy o wartości 100 zł w sklepie Szabloneria.pl
Nagrody ufundowała firma BROOKLYN

3. Nagrody dla osób głosujących w Konkursie
Miejsce 1
Voucher - Wierchomla    Wierchomla

Miejsca 2 - 8
Jedna z zabawek firmy Mattel (wyboru dokona organizator Konkursu) 
Pojazdy Miejskie 
Polly Pocket - Przygoda na ścianie - Camping
Nagrody ufundowała firma Mattel

Miejsca 9 - 68
Plecaczek z Elmo
Nagrody ufundowała firma Paso Polska

Miejsca 69 - 75
Zamek lub Statek piracki z kartonu (wyboru dokona organizator Konkursu) 
Nagrody ufundowała firma Nefere

Miejsca 76 - 93
2-pak Film Zgaduj z Jessem + szklak
Nagrody filmowe ufundowała firma CASS FILM ENTERTAINMNET GROUP
Szklaki ufundowała firma MB Creations właściciel sklepu internetowego Drewniaczek.eu

Miejsca 94 - 123
Dwumiesięczny dostęp do wszystkich Przygód Misia Bu na stronie www.PrzygodyMisiaBu.pl
Nagrodę ufundowała firma Buliba s.c.

4. Laureaci nagród w Konkursie nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub wymiany nagród na inne.

5. Laureaci nagród nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

6. Nagrody dla osób fizycznych zostaną wydane laureatom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody o wartości przekraczającej 760 (słownie:siedemset sześćdziesiąt) złotych brutto podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wobec czego ich laureaci będący osobami fizycznymi uzyskają możliwość odbioru nagród po wykazaniu, iż podatek ten został przez nich uiszczony.

V.   Rozstrzygnięcie Konkursu
     
1. Laureatów Konkursu wyłoni jury złożone z osób wskazanych przez organizatora konkursu. Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora/autorów oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.

2. Przewidziane są również nagrody specjalne przyznane przez użytkowników serwisu www.buliba.pl poprzez głosowanie na placówki drogą elektroniczną. Nagroda główna jak i pozostałe nagrody zostaną przekazane uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

3. Głosowanie w konkursie odbywać się będzie według następujących zasad:
1) W głosowaniu może wziąć udział osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Buliba.pl;
2) Jedna osoba, będąca użytkownikiem serwisu Buliba.pl, może oddać dziennie 6 głosów na  6 różnych prac;
3) Z jednego adresu IP można oddać na jedną pracę maksymalnie 3 głosy dziennie;
4) Organizator Konkursu ma prawo usunąć część głosów oddanych na prace, gdy zachodzi podejrzenie, iż zostały one oddane w sposób uznany przez Organizatora Konkursu za nieuczciwy (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera, głosowanie z kont użytkowników założonych niezgodnie z regulaminem serwisu Buliba.pl, głosowanie przez jedną osobę z kilku kont użytkownika);
5) Organizator Konkursu ma prawo do zablokowania możliwości głosowania użytkownikowi, gdy zachodzi podejrzenie, iż stosuje on zabiegi mające na celu podwyższenie liczby punktów dla danej pracy, o ile zostaną one uznane przez Organizatora Konkursu za nieuczciwe (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera, głosowanie z kont użytkowników założonych niezgodnie z regulaminem serwisu Buliba.pl, głosowanie przez jedną osobę z kilku kont użytkownika);
6) Organizator Konkursu ma prawo do tymczasowego zablokowania możliwości rejestrowania się użytkowników głosujących na prace.
   
4. Wśród użytkowników serwisu www.buliba.pl, którzy oddadzą największą liczbę głosów podczas głosowania na prace konkursowe, zostaną wybrani laureaci, którzy otrzymają nagrody specjalne.
  
5. Nagrody rzeczowe zostaną wydane laureatom w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia uczestnikowi Konkursu nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu, a w szczególności z powodu podania przez uczestnika Konkursu błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego.

VI.   Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie prac konkursowych
 
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2.Administratorem danych osobowych jest Buliba Dariusz Gryzło, Maciej Pokora, Marta Żukowska-Gryzło spółka cywilna.
 
3.Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawienia bądź żądania usunięcia.

4. Prace konkursowe powinny zostać przygotowane z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   
5. Prace nadesłane przez uczestników Konkursu pozostają własnością autora. Organizatorowi  przysługuje prawo do wykorzystywania nadesłanych prac wyłącznie w celach wyznaczonych zasadami Konkursu, w tym w celach związanych z promocją Konkursu oraz innych konkursów organizowanych przez Organizatora.

VII.  Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.

2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 20 grudnia 2013 r.

3. Reklamacja musi być wysłana w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Buliba S.C., ul. Myśliwska 63/92, 30-718 Kraków. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.  

VIII.   Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.buliba.pl/konkurs. Uzupełnieniem Regulaminu są Zasady Konkursu dostępne na stronie. 


Zobacz sam!