Morze Czerwone

Gry dla dzieci. Morze Czerwone

Morze Czerwone to gra idealna dla małych odkrywców. Dzieci mają za zadanie odnaleźć wszystkie próbki wody ukryte w morskich głębinach. Gra wymaga spostrzegawczości i logicznego myślenia, ponieważ niektóre elementy morskiego krajobrazu trzeba ze sobą odpowiednio łączyć. Dziecko bawiąc będzie miało okazję również poznać wiele gatunków zwierząt i roślin typowych dla głębin Morza Czerwonego. Po wzięciu lupki i najechaniu na kolejne elementy, dziecko usłyszy ich nazwy. Gra rozwija wiedzę dzieci i uczy ich koncentracji.

Gry dla dzieci, Morze Czerwone, przyroda, zwierzęta, miś bu, mądre gry
Reklama
Lubisz nas?
Lubisz nas?
Polecamy używanie strony w układzie landscape.